***

Način izlaska iz uma je da postanete svjesni uma i njegovog mehanizma, sjećanja, mašte, misli, želja i izmišljanja. Saobraćaj je prisutan, neprestano se odvija. Vi samo treba da stojite po strani i da promatrate što prolazi ali bez prosuđivanja, bez procjenjivanja. Samo kao obično ogledalo koje odražava što prolazi… bez ikakvog objašnjavanja, samo posmatranje.
U početku će to izgledati teško jer smo navikli da stalo tumačimo. Ali sa malo strpljenja, sjedenjem u tišini, ne čineći ništa, samo posmatrajući – to će doći. A kada to dode, to otvara jednu sasvim novu dimenziju.

***

OSHO Art
3.jpg