***

Uvijek nastojte da promatrate svoj dah kako ulazi, kako dah izlazi. Ako hodate, nastojte da promatrate svoja stopala kako se kreću. Ako govorite, posmatrajte. Ako slušate, posmatrajte. Ako jedete, posmatrajte.
Nikada ne dopustite da bilo koje djelovanje bude urađeno bez svjesnosti – ništa više nije potrebno. Ta svjesnost će se proširiti čitavim vašim životom; to će biti prisutno dvadeset četiri časa.

***

OSHO Art
12.jpg