***

Um ima samo jednu sposobnost, a to je da sanja. Sanjanje je vaš neprekidni proces, i dok se taj process ne prekine, vi ne možete spoznati istinu. Pitanje nije da li je istina daleko ili blizu, pitanje je da li um sanja ili ne.

***

OSHO Art
12.jpg