***

Oslobodite sebe od prošlosti i budućnosti, vi ćete tako postati veoma moćna energija usmjerena ka sadašnjosti, koncentrisana ka sadašanjosti nalik strijeli.

***

OSHO Art
2.jpg